Condiții Serviciu Newsletter

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Electric Power srl are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau a societății comerciale pe care o reprezentați. Scopul colectării datelor este: activități comerciale, de marketing, etc.

Nu sunteți obligat(ă) sa furnizați datele, acestea fiind necesare in scopul activităților comerciale si de marketing. De asemenea, menționăm că vă cerem anumite informații cu caracter personal pentru a fi capabili de a va înțelege mai bine preferințele, dar si pentru menținerea unei arhive interne, trimiterea periodica a unor email-uri promoționale, îmbunătățirea serviciilor, activități de sondare a pieței, etc. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodată aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Electric Power srl, Str. Silvestru Străpungere 13, Bl. E, Sc B, Et 2,  Ap. 10, 700003 - Iasi.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. 

Observație: 

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; 

*orice persoana are dreptul a renunța fără nici o obligație la Serviciul Newsletter Electric Power srl dezabonându-se in orice moment.