Menu
Your Cart

 Atenție! Din cauza unor greve și proteste sociale în spațiul comunitar european, comenzile pot suferi întârzieri neașteptate.

Asistență Garanție și post-Garanție

CONDIȚII ASISTENTA TEHNICA

1.   MENTIUNI IMPORTANTE

Pentru a evita orice inconvenient in folosirea produsului achiziționat, va rugam sa citiți cu atenție manualul de utilizare înainte sa contactați Centrul Asistenta ELECTRIC POWER S.R.L.

Pierderea certificatului de garanție emis de producător / importator, precum si deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei/plăcutei care conține datele de identificare ale produsului (S/N, IMEI etc.) pot duce la pierderea garanției. 

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 6 luni de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate (conform dispozițiilor Codului Civil).

2.   GARANTIA PRODUSELOR

Produsele comercializate de magazinul online - VOLTMAG.RO provin din surse autorizate de producători sau direct de la producători si beneficiază de garanție națională asigurată de către Centrul Asistenta ELECTRIC POWER S.R.L. sau a partenerilor săi.

În cazul certificatelor de garanție emise de producător/importator, produsele beneficiază de garanție asigurata de către ELECTRIC POWER S.R.L.. Condițiile de acordare a garanțiilor, în acest caz, pot varia în funcție de producător si sunt stabilite în politicile comerciale ale acestora, la nivel național ELECTRIC POWER S.R.L. răspunde privind garanția legală de conformitate, în calitate de VÂNZĂTOR conform prevederilor legale. În cazul în care durata medie de utilizare a unui produs este mai mica de 2 ani, garanția de conformitate se reduce la acea perioada.

Termenii si Condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale: ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanțiile asociate acestora. Perioada de garanție este menționată în certificatul emis de producător/importator si începe sa curgă de la data înscrisa în factura de achiziție; de asemenea aceasta perioada este confirmată si de certificatul de garanție aferent facturii fiscale emis de către ELECTRIC POWER S.R.L..

Durata termenului de garanție nu se prelungește cu timpul scurs de la data la care s-a adus la cunoștință VÂNZĂTORULUI lipsa de conformitate sau s-a predat produsul persoanei desemnate de către acesta pana la data aducerii produsului în stare normala de utilizare, respectiv data notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată (acele produse complexe, construite din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defectate în termenul de garanție legala de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau atunci când durata cumulata de nefuncționare din cauza deficientelor apărute în termenul de garanție legala de conformitate depășește 20% din durata acestui termen, la cererea CUMPĂRĂTORULUI, vor fi înlocuite de VÂNZĂTOR. Totodată, produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului. Drepturile conferite în baza garanției comerciale sunt în conformitate cu prevederile legale.

Operațiunile efectuate de către Centrul de Asistenta în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate; aceste documente devin parte integranta a certificatului de garanție. Termenul maxim de soluționare este de 30 zile calendaristice de la data la care CUMPĂRĂTORUL, după caz, a adus la cunoștință ului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul ului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la Service sau puteți solicita expedierea acestuia prin curier. Termenul mediu de expediere este de 48 de ore. Reparațiile in perioada post garanție pot dura între 10 – 90 zile. 

Aducerea la conformitate se poate efectua prin:

a. depanarea/reparația produsului;

b. înlocuirea parțială sau integrala a produsului;

c. înlocuirea cu produse cu performanțe cel puțin similare/egale cu ale produsului ce nu poate fi reparat sau înlocuit cu același model; 

d. returnarea contravalorii produsului în situația în care reparația sau înlocuirea nu sunt posibile;

3. RESPONSABILITATILE CUMPĂRĂTORULUI

Condițiile de garanție nu se aplica pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: 

a. s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat si/sau modificat de personal neautorizat; 

b. numărul de serie al produsului (S/N - "serial number", etc.), componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate; 

c. sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate; 

d. produsul prezinta defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugina sau prezinta urme utilizare în Condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura si presiune, manipulare incorecta, setări si instalări incorecte, virusări, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc; 

e. incapacitatea de utilizare din cauza parolelor / masurilor de securitate uitate sau pierdute.

4.   PROCEDURA TRIMITERII PRODUSELOR ÎN GARANȚIE

Înainte de aducerea/expedierea produsului pentru garanție va rugam sa completați formularul de asistenta in garanție Formularul de SERVICE număr ATEP XXXXX iar după primirea confirmării înregistrării  sa ne aduceți/expediați produsul către departamentului de service ELECTRIC POWER S.R.L.:

În cazul produselor expediate prin firmele de curierat rapid va rugam sa menționați pe scrisoarea de transport (AWB) NUMĂRUL FORMULARULUI DE SERVICE, precum si mențiunea " ÎN ATENTIA DEPARTAMENTULUI DE SERVICE ". In cazul in care echipamentele nu pot fi deconectate de la instalație, aparate care asigura o continuitate in servicii sau expedierea acestora este imposibila, ELECTRIC POWER S.R.L. va asigura intervenția in garanție modalitate on-site, costurile pentru transport si cazare personal tehnic vor fi suportate de către CUMPĂRĂTOR.

Produsele aduse sau expediate cu mențiunea in atenția departamentul de service trebuie sa fie complete, sa conțină toate accesoriile (recomandam sa fie aduse/expediate în ambalajul original sau un ambalaj adecvat) si însoțite de o copie a facturii fiscale de achiziție, a certificatului de garanție original al produsului emis către ELECTRIC POWER S.R.L. care însoțește factura sau este a fost transmis online, via email, CUMPĂRĂTORULUI.

Produsele care necesita acordarea garanției pot fi aduse, personal, de către client sau pot fi expediate la adresa: ELECTRIC POWER S.R.L., Străpungere Silvestru 13, 700003 Iasi, Jud. Iasi, către Departamentul de Service.

Programul de lucru cu publicul al departamentului de service este: Luni – Vineri interval orar 13:30-17:30.

Plata transportului pentru produsele trimise în service (tur-retur) în vederea soluționării garanției revine în sarcina CUMPĂRĂTORULUI, expedierea se poate face prin intermediul societăților de curierat Fan Courier sau DPD. În eventualitatea în care solicitarea de garanție este nejustificata, iar produsul funcționează conform specificațiilor producătorului, solicitantul va achita costul de diagnosticare a produsului.

5.   ASISTENTA TEHNICA POST GARANȚIE

ELECTRIC POWER S.R.L. asigura asistenta post garanția pentru toate produsele comercializate prin magazinul on-line VOLTMAG.RO. Costurile acestor operațiuni vor fi suportate de către CUMPĂRĂTOR prin acceptarea devizului de reparație înainte de activarea asistentei tehnice. Pentru solicitări de asistenta post garanție completați formularul de mai sus.